Jímky – dvouplášťové – kruhové

Nacházíte se zde : Jímky -> Dvouplášťové kruhové

Tento typ armované jímky doporučujeme instalovat do míst s výskytem spodní vody, těžší jílovité, případně písčité zeminy a především do míst s plánovaným vyšším statickým zatížením. Při plánovaném pojezdu vozidel nad jímkou anebo v jejím blízkém okolí je vždy nutné vyjádření statika posudkem a následné dodržení stavebního postupu při instalaci. Pevnost jímky nezajišťuje konstrukce jímky samotné, ale její kompletní obetonování. Jímka se usadí do měkkého betonu, provede se nivelace, zalití betonem a po vytvrdnutí se vybetonuje mezipláští (obsahuje po celém obvodu armaturu z výroby). Po vytvrdnutí se vybetonuje mezipláští a následně krycí betonový svršek.

Potřebný objem jímky je u novostaveb určen projektovou dokumentací, anebo lze vypočíst jednoduchým vzorcem dle ČSN. 

Ke každému zakoupenému výrobku obdržíte veškeré dokumenty pro kolaudaci, tzn. protokol o 100 % nepropustnosti a vodotěsnosti, prohlášení o shodě, záruční list a montážní návod.

Vyberte objem jímky