Jímky – k obetonování – kruhové

Nacházíte se zde : Jímky -> K obetonování kruhové

Jímky (žumpy), k obetonování jsou z hlediska nízkých pořizovacích nákladů vhodnou volbou pro provoz v lokalitách s výskytem tvrdého podloží, bez prosaku spodní vody, do svahovitého terénu, případně do lokací s plánovaným vyšším statickým zatížením. Nedoporučujeme instalovat v blízkosti míst s vytékajícím vodním zdrojem, vsakovací nádrže apod., kde hrozí podemletí jímky okolní vodou a následné poškození. Jímky nejsou určené pro vyšší zatížení např. přejíždění vozidel. V případě umístění v blízkosti komunikace si vyžádejte posudek statika. Pevnost jímky nezajišťuje její výrobní konstrukce, ale usazení v betonu. Jímku je nutné usadit na hotovou vytvrzenou betonovou základovou desku o síle 150mm až 200mm a po obvodu provést napojení prstence finálního betonového opláštění pomocí armatur dle stavebních norem a postupů.

Potřebný objem jímky je u novostaveb určen projektovou dokumentací, anebo lze vypočíst jednoduchým vzorcem dle ČSN. 

Ke každému zakoupenému výrobku obdržíte veškeré dokumenty pro kolaudaci, tzn. protokol o 100 % nepropustnosti a vodotěsnosti, prohlášení o shodě, záruční list a montážní návod.

Vyberte objem jímky