Jímky – samonosné – hranaté

Nacházíte se zde : Jímky -> Samonosné hranaté

Samonosné jímky jsou určeny k instalaci do míst s půdním podložím bez výskytu spodní vody. Jsou oblíbené pro jejich snadnou instalaci. Jímku je nutné usadit na hotovou, vytvrzenou, betonovou základovou desku o síle 150 mm až 200 mm a po obvodu obsypat materiálem bez větších kusů kamení apod. Maximální přípustné krytí jímky je 300 mm běžnou zeminou, krytí je určeno pouze pro menší zatížení běžnou chůzí, není určeno pro větší zátěž (např. přejíždění automobilem a pod). Jímka (žumpa), slouží ke skladování užitkové a odpadní vody v lokalitách bez možnosti napojení na VKS (veřejná kanalizační síť), případně zde není povolené instalovat septik. V jímce dochází ke skladování veškerých nečistot, kalů, usazenin apod. a dále odpadní vody. Odčerpání obsahu probíhá mechanicky, odvozem fekálním vozem. Součástí jímky je nátok (DN 100-150 dle volby zákazníka), dále revizní komín o průměru 60cm ve standartní výšce 20cm (zdarma max.do 30cm) a plastový krycí poklop.

Potřebný objem jímky je u novostaveb určen projektovou dokumentací, anebo lze vypočíst jednoduchým vzorcem dle ČSN. 

Ke každému zakoupenému výrobku obdržíte veškeré dokumenty pro kolaudaci, tzn. protokol o 100 % nepropustnosti a vodotěsnosti, prohlášení o shodě, záruční list a montážní návod.

Vyberte objem jímky