Septiky

Tříkomorové septiky – použití

Septik plní funkci skladování odpadní a užitkové vody a představuje první stupeň jejich přečištění. Námi vyráběné septiky pracují na principu tříkomorového přepadového systému s rozdílnou hrubostí filtračního materiálu, přičemž princip přečištění je založen na mechanické filtraci a na biologickém procesu tlení usazených kalů v jednotlivých stupních. Přečištěná odpadní voda je odváděna dále dle varianty projektu (zemní pískový filtr). Vzhledem k nepřetržitému odvodu přefiltrované kapaliny není nutné volit velkoobjemové nádrže, jako v případě jímky (žumpy) která podléhá pravidelnému režimu vyvážení. Dlouhodobě tedy uspoříte provozní náklady. Pro optimální provoz septiku je nutné dodržovat zavedená pravidla o vývozu (nikdy kompletní septik), případně nastartování kultur pomocí chemických přípravků. Septik je od r. 2009 dle znění zákona o odpadních vodách považován za 1. stupeň přečištění odpadních a užitkových vod. Pro zákonné použití je tedy povinností za septik napojit zemní pískový filtr, tento plní funkci 2. stupně přečištění odchozí vody ze septiku.

Kompletní námi nabízený sortiment je vyroben z primárního polypropylenu – označovaného jako prvoplast bez příměsi recyklátu, který obsahuje konstrukční polypropylen (šedá barva materiálu) a technický polypropylen (oranžová, případně černá barva materiálu). Pouze u výrobků z primárního polypropylenu zákazník obdrží certifikát materiálu, který garantuje prvotřídní kvalitu a požadované fyzikálně mechanické vlastnosti materiálu, tzn. i dlouhou životnost plastových septiků vyrobených z tohoto typu plastu. Více o materiálu zde. Naše kvalitní septiky z polypropylenu nabízíme v rozmezí 2-20m3, je však možné dodání i septiku o jiném, Vámi požadovaném objemu.

Potřebný objem plastového septiku je u novostaveb určen projektovou dokumentací, anebo lze vypočíst jednoduchým vzorcem dle ČSN.

Součástí septiku je nátok uznaný normou DN 100-150, revizní komín ∅ 60 cm o výšce 20 cm a plastový krycí poklop.

Ke každému zakoupenému výrobku obdržíte veškeré dokumenty pro kolaudaci, tzn. protokol o 100 % nepropustnosti a vodotěsnosti, prohlášení o shodě, záruční list a montážní návod.

 

Zvolte typ a provedení septiku

Samonosný

Samonosný kruhový

Samonosný hranatý

K obetonování 

K obetonování kruhový

K obetonování hranatý

Dvouplášťový

Dvouplášťový kruhový